Varíme Paleo

Čo je paleo stravovanie

Čo je paleo stravovanie?

Paleo stravovanie, známe tiež ako praveké alebo paleolitické stravovanie, na rozdiel od iných typov stravovania vychádza z princípov, ktoré sú podmienené prírodou. Ide o spôsob stravovania a (vlastne celého spôsobu života), ktorý rešpektuje našu genetickú výbavu a vychádza zo stravovacích a životných návykov našich evolučných predkov (samozrejme uspôsobených pre modernú dobu).V paleo jedálničku dominujú tuky na úkor sacharidov. Tuky predstavujú približne 50-60%, cukry 20-30% a proteíny 20-25% z celkového energetického príjmu.

Práve v pomerovom zastúpení nutrientov sa paleo stravovanie zásadne odlišuje od súčasného prezentovaného modelu zdravého stravovania, v ktorom naopak dominujú práve cukry (prevažne komplexné obsiahnuté v pečive, cestovinách, ryži, zemiakoch, strukovinách) na úkor proteínov a najmä tukov (55% cukry, 15% proteíny,  30% tuky). Tuky sú tu postavené do pozície najväčšieho nepriateľa nášho zdravia. Dáva sa im za vinu, že sú príčinou epidémie obezity a kardiovaskulárnych chorôb. Paradoxne sa však ukazuje, že zvýšený príjem nízkotučných výrobkov, rastlinných tukov (majú nízky obsah „zlých“ nasýtených mastných kyselín a „zlého“ cholesterolu), chudého masa, cereálií, vlákniny, veľkého množstva ovocia a zeleniny v kombinácii s pravidelným behom alebo cvičením v posilňovni k zníženiu chorobnosti ľudstva nevedie. Dokonca práve naopak.

V tejto súvislosti je zaujímavé a prínosné pozrieť sa na stravovanie z hľadiska evolúcie. Ľudia boli po dlhých 2,6 miliónov rokov lovci a zberači (obdobie neolitu a mezolitu) a aj keď ich stravu tvorili potraviny bohaté na tuky (mäso, vnútornosti, vajíčka) a limitované množstvo ovocia, orechov a hľúz, boli naši predkovia vo všeobecnosti oveľa zdravší (netrpeli civilizačnými ochoreniami), vyšší a vitálnejší než niekoľko posledných desiatok generácií Homo sapiens. Éra lovcov a zberačov skončila iba pred približne 10 000 rokmi jedným z najväčších prevratov v ľudských dejinách – neolitickou revolúciou. Ľudstvo prešlo od spoločnosti lovcov a zberačom k spoločnosti usadnutej, a ľudia sa začali venovať poľnohospodárstvu. Prvé poľné plodiny vysievané ľuďmi boli rôzne druhy pšenice a jačmeňa (sacharidy, lepok). Došlo k radikálnej zmene v stravovacích návykoch človeka a s tým k súvisiacemu postupnému rozšíreniu civilizačných ochorení, ktoré boli predtým skôr výnimkou (obezita, diabetes typu II, hypertenzia, srdcovo-cievne ochorenia, autoimunitné ochorenia, osteoporóza, Alzheimerova choroba).

evoluceII

Strava sa stala bohatou na cukry a  mnohé alergény (najmä lepok). Éra polotovarov a fast foodov zlé stravovacie návyky ešte podporila. Navyše je potrebné dodať, že je vylúčené, aby sa za tak – z evolučného hľadiska – krátky čas (10 000 rokov oproti 2,6 miliónom) naša genetická výbava prispôsobila takejto prudkej zmene v našom stravovaní. Ako vidno z tabuľky, ide o približne 400 generácií poľnohospodárov v porovnaní s asi 80 000 generáciami lovcov a zberačov.

tabulkaVII

Paleo stravovanie stojí teda na základoch, ktoré boli overené stovkami tisíc rokov. Učí nás vrátiť sa späť k našim koreňom a konzumovať potraviny, na ktoré máme uspôsobenú tráviacu a enzymatickú výbavu.

Sumár: paleo stravovanie je založené na zvýšenom príjme tukov, rozumného množstva proteínov a nižšom množstve sacharidov. Podstatu paleolitického stravovania, niečo, čo by sa vám malo zafixovať v hlave a následne slúžiť ako návod pri plánovaní jedálnička a ako sprievodca pri nakupovaní, nájdete tu. Samozrejme, paleo nie je len o strave ale aj o celkovom životnom štýle. Zostavili sme preto pre vás aj stručného sprievodcu paleo životným štýlom11 jednoduchých krokov k lepšiemu zdraviu a vitalite.

Print Friendly